Monthly Archives: Tháng Mười 2018

DO KIỂM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, GIA DỤNG

     Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các nhà sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử gia dụng thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù […]

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

Theo quy định của Bộ Thông tin – Truyền thông, những thiết bị vô tuyến thuộc danh mục 1, thông tư 04/2018/TT-BTTTT sau khi tiến hành đo kiểm đều phải làm chứng nhận hợp quy Bộ hồ sơ để Chứng nhận hợp quy bao gồm: <>  Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu […]

DỊCH VỤ ĐO KIỂM THIẾT BỊ VÔ TUYẾN, THIẾT BỊ ĐIỆN, GIA DỤNG

     Theo quy định của Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ, các thiết bị vô tuyến, thiết bị điện, gia dụng trước khi được chứng nhận hợp quy đều phải tiến hành đo kiểm. Việc xác định các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với thiết bị và […]

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ theo Nghị Định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu bao gồm các thủ tục như sau: 1. Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 2. Hóa đơn mua hàng […]

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau – MRA)

  STT Tên phòng thử nghiệm Địa chỉ/Thông tin liên hệ Phạm vi thừa nhận Quyết định thừa nhận Đến ngày Hoa Kỳ 1 Apple Inc., RF Laboratory – US0056 RF Laboratory 1 Infinite Loop, M/S 26-A Cupertino, CA 95014-2084 Michael O’Dwyer ph. 408-974-3614 odwyer.m@apple.com TCVN 7189:2009 1749/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 30/9/2018 2 Bay Area Compliance […]

THỦ TỤC XIN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ theo Nghị Định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu bao gồm các thủ tục như sau: 1. Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 2. Hóa đơn mua hàng […]

ĐỊA ĐIỂM LÀM GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.   + Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông, Tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, […]

DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, đối với hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, người nhập khẩu phải thực hiện dăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập […]