Category Archives: Chứng nhận hợp quy

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Thủ tục chứng nhận hợp quy Tuỳ theo phương thức chứng nhận được áp dụng hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy bao gồm các tài liệu sau: Đối với sản phẩm chứng nhận theo phương thức 1 (“Áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có […]

DANH MỤC SẢN PHẨM BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) TT Tên sản phẩm, hàng hóa Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng 1 […]

DANH MỤC BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) TT Tên sản phẩm, hàng hóa Tiêu chuẩn, quy chuẩn […]

PHƯƠNG PHÁP CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình Áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu. Nội dung và trình tự thực hiện: a) Lấy mẫu sản phẩm : Tổ chức, cá […]

CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

1.Tổ chức chứng nhận tại khu vực miền Bắc: TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 1 Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: (04) 37820990 Máy lẻ: 3497 hoặc 3487    Fax:(04) 37820998 thực hiện việc chứng nhận và tiếp nhận […]