Category Archives: Đăng ký chất lượng

THỦ TỤC XIN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ theo Nghị Định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu bao gồm các thủ tục như sau: 1. Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 2. Hóa đơn mua hàng […]

ĐỊA ĐIỂM LÀM GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa: Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.   + Tại Hà Nội: Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, Cục Viễn thông, Tầng 15, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, […]

DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG

Theo quy định của Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, đối với hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông, người nhập khẩu phải thực hiện dăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập […]