Category Archives: THIẾT BỊ ĐIỆN – GIA DỤNG

DO KIỂM, CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, GIA DỤNG

     Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các nhà sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử gia dụng thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng nhận sản phẩm phù […]