Cục Viễn Thông ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy”

Cục Viễn Thông ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy”

Kể từ ngày 10/08/2018, Cục Viễn Thông ngừng nhận hồ sơ Công bố hợp quy, ngừng xử lý và cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” cho các sản phẩm nhập khẩu. Thay vào đó Cục Viễn Thông hướng dẫn doanh nghiệp tự công bố. 

Căn cứ theo Nghị Định 74/2018/NĐ-CP thì “Kết quả tự đánh giá sự phù hợp” của doanh nghiệp là kết quả cuối cùng doanh nghiệp cần nộp cho cơ quan kiểm tra chất lượng (Cục Viễn Thông) để hoàn tất việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Như vậy là bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” không đóng vai trò gì trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu này. Trong thực tế cũng có cơ quan Hải quan từ chối việc doanh nghiệp nộp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” để thông quan do không phù hợp với các quy định của Nghị Định 74/2018/NĐ-CP.

Tình trạng trên có thể đã dẫn tới việc Cục Viễn Thông ngừng ngừng xử lý hồ sơ Công bố hợp quy và ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” mặc dù điều này rõ ràng là mâu thuẫn với quy trình Công bố hợp quy được quy định tại Thông tư 30/2011/TT-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cục Viễn Thông vẫn chưa ban hành văn bản chính thức nào để thông báo việc ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” mặc dù việc này đã xảy ra trên thực tế kể từ ngày 10/08/2018.