THỦ TỤC XIN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ theo Nghị Định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu bao gồm các thủ tục như sau:

1. Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

2. Hóa đơn mua hàng (Commercial Invoice)

3. Hợp đồng mua hàng đối với hình thức nhập khẩu mậu dịch  (Purchase Order or Commercial Contract)

4. Bản sao tài liệu kỹ thuật đi kèm của sản phẩm

5. Bản sao giấy chứng nhận hợp quy, bản tự công bố của thiết bị nhập khẩu (có thể bổ sung trong 15 ngày)

6. Vận đơn (Bill of Lading or Airway Bill)

7. Tờ khai hải quan

8. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List)

9. Nhãn phụ hàng hóa

Sau 1 – 3 ngày làm việc, Trung tâm sẽ trả lại cho bạn đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng có xác nhận của Cục Viễn Thông: