Việt Nam thắt chặt quy định: Bắt buộc Công bố hợp quy cho sản phẩm khi thông quan

Việt Nam thắt chặt quy định: Bắt buộc Công bố hợp quy cho sản phẩm khi thông quan

Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ 01 – July – 2018 đã làm cho các nhà nhập khẩu và cơ quan Hải quan lúng túng trong việc thông quan thiết bị thu phát vô tuyến và công nghệ thông tin kể từ ngày 01/07/2018 đến ngày 17/07/2018. Ngày 17/07/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn hướng dẫn thi hành Nghị định 74/2018 / NĐ-CP:

1. Hình thức áp dụng trước ngày 01/08/2018:

– Các sản phẩm được liệt kê theo Phụ lục 1 của Thông tư số 04/2018 / TT-BTTTT của Bộ TT & TT: nộp Giấy chứng nhận hợp quy để thông quan.

– Các sản phẩm được liệt kê theo Phụ lục 2 của Thông tư số 04/2018 / TT-BTTTT của Bộ TT & TT: nộp Bản tiếp nhận công bố hợp quy để thông quan.

2. Hình thức áp dụng từ ngày 01/08/2018:

– Thủ tục nhập khẩu sản phẩm được liệt kê dưới Phụ lục 1 và Phụ lục 2 của Thông tư 04/2018 / TT-BTTTT của Bộ TT & TT Việt Nam phù hợp với Nghị định 74/2018/NĐ-CP:  Xuất trình “Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu” có xác nhận của của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (Cục Viễn Thông) để thông quan.

– Hồ sơ “Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu” theo điểm a, khoản 2a, Điều 7 Nghị định số 132/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ- CP).

– Căn cứ Điều 2 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP: Bản tiếp nhận công bố hợp quy là kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Do những thay đổi này, các sản phẩm mà trước đây không thuộc diện phải xin giấy phép nhập khẩu như pin lithium, máy tính xách tay, máy tính để bàn, Switch, Router, Firewall, set-top-box … bắt buộc phải làm thủ tục Công bố hợp quy mới hoàn tất quá trình kiểm tra chất lượng.

Quy định có một điểm tích cực đáng lưu ý là quá trình để lấy được mẫu sản phẩm làm thủ tục thử nghiệm và Chứng nhận hợp quy / Công bố hợp quy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau khi “Đăng ký chất lượng sản phẩm nhập khẩu” doanh nghiệp có thể thông quan ngay, lấy mẫu để thử nghiệm và làm thủ tục. Quá trình này là nhanh hơn và thuận tiện hơn nhiều so với việc xin giấy phép tạm nhập tái xuất của Bộ TT & TT và Bộ Công Thương trước đây.