Monthly Archives: Tháng Tám 2018

VNSTAR LÀ CHUYÊN GIA

Chuyên làm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đo kiểm, chứng nhận hợp quy thiết bị vô tuyến, viễn thông và công nghệ thông tin.   Bạn đang đang có những sản phẩm cần được đăng ký kiểm tra chất lượng, đo kiểm chuyên ngành, chứng nhận hợp quy nhưng: Bạn […]

Việt Nam thắt chặt quy định: Bắt buộc Công bố hợp quy cho sản phẩm khi thông quan

Việt Nam thắt chặt quy định: Bắt buộc Công bố hợp quy cho sản phẩm khi thông quan Nghị định 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ 01 – July – 2018 đã làm cho các nhà nhập khẩu và cơ quan Hải quan lúng túng trong việc thông quan thiết bị thu […]

Cục Viễn Thông ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy”

Cục Viễn Thông ngừng cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” Kể từ ngày 10/08/2018, Cục Viễn Thông ngừng nhận hồ sơ Công bố hợp quy, ngừng xử lý và cấp bản “Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy” cho các sản phẩm nhập khẩu. Thay vào đó Cục […]