Category Archives: DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

Theo quy định của Bộ Thông tin – Truyền thông, những thiết bị vô tuyến thuộc danh mục 1, thông tư 04/2018/TT-BTTTT sau khi tiến hành đo kiểm đều phải làm chứng nhận hợp quy Bộ hồ sơ để Chứng nhận hợp quy bao gồm: <>  Giấy Đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu […]

DỊCH VỤ ĐO KIỂM THIẾT BỊ VÔ TUYẾN, THIẾT BỊ ĐIỆN, GIA DỤNG

     Theo quy định của Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ, các thiết bị vô tuyến, thiết bị điện, gia dụng trước khi được chứng nhận hợp quy đều phải tiến hành đo kiểm. Việc xác định các quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với thiết bị và […]

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Căn cứ theo Nghị Định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng vô tuyến, viễn thông, công nghệ thông tin nhập khẩu bao gồm các thủ tục như sau: 1. Đơn đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 2. Hóa đơn mua hàng […]