Category Archives: Đo kiểm sản phẩm

Danh sách các phòng thử nghiệm được thừa nhận (theo các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau – MRA)

  STT Tên phòng thử nghiệm Địa chỉ/Thông tin liên hệ Phạm vi thừa nhận Quyết định thừa nhận Đến ngày Hoa Kỳ 1 Apple Inc., RF Laboratory – US0056 RF Laboratory 1 Infinite Loop, M/S 26-A Cupertino, CA 95014-2084 Michael O’Dwyer ph. 408-974-3614 odwyer.m@apple.com TCVN 7189:2009 1749/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 30/9/2018 2 Bay Area Compliance […]

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Danh sách các phòng thử nghiệm được chỉ định STT Tên Phòng thử nghiệm Địa chỉ Số Quyết định chỉ định Phạm vi được chỉ định(*) Hiệu lực đến ngày 1 Phòng Đo lường, Thử nghiệm – VILAS 060 (Trung tâm Kỹ thuật – Cục Tần số Vô tuyến điện) (1) Số 113 Trần Duy […]

THỦ TỤC ĐO KIỂM

1. Đối với dịch vụ đo kiểm sản phẩm bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin: + Tiếp nhận mẫu đo: Việc tiếp nhận mẫu đo kiểm được thực hiện trực tiếp với khách hàng hoặc nhận qua đường bưu điện theo địa chỉ: – Trung tâm Đo lường (VILAS 103): Địa […]